Stały, dynamiczny rozwój specjalizacji w branży beauty oraz podnoszenie się poziomu życia społeczeństwa w naszym kraju powoduje duże zmiany w ofertach salonów kosmetycznych. Można powiedzieć, że każdego już stać finansowo aby zaopatrzyć się urządzenia umożliwiające świadczenie podstawowych usług kosmetycznych o satysfakcjonujących jakości i efektach dla Klientek.

Pojawia się tutaj kilka kierunków zagrożeń. Jednym z nich jest duża łatwość otwarcia obiektów przez osoby nawet nie posiadające wysokich umiejętności specjalistycznych w zakresie kosmetyki. Efektem takiej sytuacji jest wzrost konkurencji i zagęszczenie gabinetów, saloników i salonów oferujących usługi kosmetycznych szczególnie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej.

Dla właścicieli i menedżerów jest to ogromne wyzwanie nie tylko z zakresie  zarządzania i promocji swojego biznesu ale przede wszystkim w obszarze tzw. zasobów ludzkich. Rotacja pracowników w salonach specjalizujących się w  manicure, pedicure oraz innych zabiegach z obszaru kosmetyki pielęgnacyjnej jest najdynamiczniejsza jak wynika ze statystyk i z moich osobistych doświadczeń ze współpracy z właścicielami salonów dla których opracowywaliśmy propozycje zasad komunikacji i współpracy między właścicielem a pracownikiem.

Największą bolączką branży jest nie to, że pracownik odchodzi często po podniesieniu swoich kwalifikacji i zdobyciu doświadczenia ale to, że bezprawnie zabiera, nazwijmy to dosadnie kradnie bazę Klientek.

Najczęściej taki pracownik otwiera swój gabinet, salon w niedalekiej okolicy aby móc zaproponować swoje usługi. Jeszcze gorzej jest gdy przenosi się do innego salonu jako pracownik przynosząc tzw. swoją bazę Klientek. Co zrobi później? Właściciele salonów przyjmujących takich pracowników możecie sobie odpowiedzieć sami. Prawda?

Poniżej poruszę takie elementy zarzadzania zespołem, komunikacją z pracownikami, aspektów dot. szkoleń, wynagrodzeń, kultury organizacyjnej itp. które mają wpływ na możliwie najdłuższą współpracę oraz jej etykę.

Co możemy zrobić aby obie strony, czyli pracodawca i pracownik byli zadowolenia ze współpracy? Wyróżnić tutaj możemy aspekty natury:

– prawnej(umowy),

– jakościowej i charakteru wzajemnej komunikacji,

– wynagrodzeń(finansowe i pozafinansowe),

– motywacyjnej,

– rozwoju kompetencji zawodowych i pozazawodowych,

– organizacyjnej(turkusowa organizacja),

– marketingowej, PR-owej (budowania wspólnie wizerunku marki firmowej).

 

Jeżeli jesteś właścicielem lub menedżerem to musisz wiedzieć, że masz zespół najlepszych pracowników na ten moment. Aby w salonie panowała zdrowa atmosfera a pomiędzy pracownikami zdrowa i motywująca rywalizacja zadaniem właściciela, menedżera jest dbać o swoich współpracowników. Utrzymanie w salonie najlepszych specjalistów daje gwarancję stałej sprzedaży, płynności finansowej obiektu i satysfakcję Klientek i Klientów z obsługi przez swoją ulubioną specjalistką.

Zanim wejdziemy w szczegóły to pragnę skupić się na kilku kluczowych zasadach mających wpływ na jak najdłuższą współpracę w relacji pracodawca-pracownik.

Oto 5 fundamentalnych zasad, które wpływają na zatrzymanie specjalistów:

  1. Jasne i spójne oczekiwania. Ludzie niechętnie idą do pracy, gdzie każdego dnia czekają na nich niespodzianki i są niepewni co ich dziś w pracy czeka. Oczekiwania pracodawcy każdego dnia się zmieniają a pracownicy są zestresowani i brakuje im pewności, że swoją pracę wykonują dobrze. Zadowoleni pracownicy wiedzą, czego mogą spodziewać się każdego dnia w pracy.
  2. Pracownicy oczekują swobodnej wymiany pomysłów i informacji zwrotnych. Właściciel powinien zapewnić takie środowisko i atmosferę pracy, w której pracownicy czują się komfortowo, a przez to dzielą się swoimi pomysłami i opiniami.
  3. Każdy z pracowników powinien posiadać takie stanowisko, w którym będzie mógł wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę. Zmotywowany pracownik z większą przyjemnością wykonuje powierzone mu zadania.
  4. Inwestowanie w rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników sprawia, że o wiele łatwiej jest zatrzymać pracownika.
  5. Dbanie o poczucie wartości emocjonalnej pracownika jest również bardzo ważne. Takie małe gesty jak: dziękuję i pochwała tworzą klimat wspólnoty i sprawiają, że pracownik czuje się doceniony i zmotywowany do dalszej pracy.

 

Nie da się skutecznie zarządzać personelem, postępując według wszystkich pracowników w taki sam sposób. Każdy z nich wymaga bowiem indywidualnego podejścia motywacyjnego. Aby wydobyć z ludzi drzemiące w nich talenty i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę, należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie ich potrzeb i osobowości. Chcąc zatrzymać pracownika w firmie, należy odkryć, co go motywuje do działania i w jaki sposób postrzega on swój rozwój zawodowy?

Bardzo istotnym ze względu bezpieczeństwa pracodawcy jak również pracownika jest przygotowanie i podpisanie umów, oświadczeń, regulacji mających na celu ustalić jasne i przejrzyste zasady współpracy.

Forma zatrudnienia powinna być dogodna dla obu stron tak aby jej zapisy zapewniały satysfakcje obu stronom umowy. Wraz z umową wskazane jest aby strony podpisały również regulaminy, zakresy obowiązków oraz procedury obowiązujące w obiekcie.

Kolejnym bardzo często niestety nie formalizowanym dokumentem jest ochrona danych osobowych. Ustalenie do kogo i kto ma dostęp do danych Klientek? Jaki jest system kontaktu Klientek z salonem? W tym obszarze mamy naprawdę bardzo dużo elementów do regulacji a są one niezmiernie ważne aby nie stać się ofiarą kradzieży danych osobowych Klientek przez naszego pracownika. W przygotowaniu tego typu dokumentów zalecam skorzystanie z pomocy prawnika lub gotowych szablonów i dostosowanie ich do swoich indywidualnych regulacji.

Podsumowując obszar prawny współpracy bardzo często stanowi gwarant zapewnienia stabilności biznesu przed odpływem ogromnej grupy trudno pozyskanych Klientek.

 

Motywacja – to temat rzeka a oto kilka wskazówek, jak skutecznie motywować pracowników, by nie tracić najlepszych, ale zwiększyć ich zaangażowanie w pracę oraz lojalność:

  • Sprawczość motywuje do aktywności

Pracownik odczuwa satysfakcję gdy ma wpływ na sposób wykonywanej przez niego pracy. Czuje się wtedy za nią odpowiedzialny, gdyż widzi swój wkład kompetencyjny i emocjonalny a efektem jest wykonywanie zabiegów w większym zaangażowaniem i po prostu lepiej. Jak możemy to osiągnąć? Członkowie Twojego zespołu powinni poznać jasne wymagania dotyczące celu i terminu ukończenia pracy, zakresu zadań ale pozostaw im swobodę wyboru sposobu wykonania i rozplanowania pracy. Oczywiście muszą znać standardy, przejść szkolenia oraz posiadać niezbędne materiały i narzędzia. Dzięki temu będą mogli skoncentrować cały swój wysiłek i energię na jakościowej  realizacji  powierzonych zadań i funkcji. Pracownik posiadający udział w procesie decyzyjnym pomaga nam w prowadzeniu biznesu poprzez wyrażanie swojej opinii a my dzięki nowym wnioskom możemy wprowadzać usprawnienia. Pracownik mający poczucie, że pracodawca słucha i docenia osoby ze swojego zespołu mocno zżywa się z firmą oraz identyfikuje się z celami biznesowymi właściciela.

  • Docenianie i nagradzanie

Jednym z najskuteczniejszych sposobem na dbanie o członków zespołu pracowników w firmie jest docenianie ich wkładu w jej rozwój. Dobrym zwyczajem są pochwały za osiągane sukcesy oraz dopasowane do osiągnięć nagrody. Niekiedy zwykłe słowa podziękowania wystarczają, by pracownik poczuł się dowartościowany, gdyż każdy człowiek lubi się poczuć doceniony. Gratyfikacje finansowe podwyżki czy też premii są zapewne najlepszym motywatorem.

Natomiast warto się przyjrzeć również benefitom pozapłacowym tak rzadko jeszcze stosowanym w mniejszych firmach. Standardem staja się tzw systemy kafeteryjne. Jest to zazwyczaj pakiet możliwych do wyboru świadczeń pozapłacowych przez pracownika np. bilety do kina, karnety na zajęcia sportowe, pakiety medyczne, itp. W zależności od wielkości firmy oraz jej lokalizacji dostosowuje się wachlarz oferty dla pracownika. No kto jak kto ale to kobiety wiedzą najlepiej, że pieniądze nie uszczęśliwiają najbardziej obszaru emocjonalnego człowieka.

  • Kieruj(nie rządź) i wspieraj pracownika

Tutaj ogromną rolę odgrywają kompetencje miękkie menedżera lub właściciela obiektu, gdyż sposób i metody komunikacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi oraz panujące relacje międzyludzkie mają niebagatelny wpływ na jakość pracy, lojalność zatrudnionych osób i rotację personelu. Należy dobrze poznać motywy pracy, osobowość oraz cele jakie przyświecają pracownikom w pracy w naszej firmie. Podstawą powinna być: otwartość na opinie podwładnych, jasne precyzowanie oczekiwań oraz dotrzymywanie składanych obietnic. Zachęcanie pracowników do wyrażania swoich opinii, docenianie ich pomysłowości oraz liczenie się z ich zdaniem, podejmując decyzje dotyczące ich zadań oraz dalszego rozwoju kompetencji. Bardzo ważne jest aby wyznaczać cele możliwe do osiągnięcia. Innym aspektem dobrze zgranego zespołu jest pomoc w zintegrowaniu, komunikacji poprzez stwarzanie okazji nie tylko do wspólnej pracy, ale także zabawy.

Modnym ostatnio a zarazem coraz bardziej efektywnym i pozwalającym rosnąć firmom jest trend turkusowych organizacji. Największym jej atutem jest, że odchodzimy od rządzenia a zaczynamy stawać się liderami w naszym biznesie. Człowiek(nie tylko Klientka) staje się centrum naszego biznesu. Natomiast biznes robimy z ludźmi, czyli pracownikami a nie traktujemy ich tylko jako cyferki, numerki, targety do osiągnięcia a jako partnera w budowie salonu.

W tym modelu prowadzenia organizacji dajemy dużą swobodę pracownikom w rozwoju ustalając wspólnie priorytety oraz pomagając w rozwoju. Z doświadczeń wynika, że tego typu organizacje bardzo intensywnie rosną w siłę a rotacja w nich jest bardzo mała. Osobiście znam kilka obiektów, gdzie zasady turkusowych organizacji działają świetnie i przekłada to się niesamowicie na efekty a zarazem spójność zespołu. Dlaczego tak się dzieje? Bo pracownicy się realizują, bardzo często pracują zgodnie ze swoja pasją i praca sprawia im ogromną przyjemność.

W przypadku gdy mamy zbudowany zespół dobrze współpracujący ze sobą i się wspierający możemy pomyśleć o budowaniu marki, działaniach PR-owych w oparciu o osobowości naszego zespołu. Uważam, że jest to już wysoki poziom świadomości właścicieli, gdyż zbyt szybka decyzja może pod względem reputacji źle wpłynąć odbiór otoczenia gdy występuje u nas np. duża rotacja w zespole. Dla przykładu pokazujemy zdjęcie zespołu a za miesiąc czy 2 jest ono już nieaktualne.

Działania budowania marki należy opracować szczegółowo w obszarze zaangażowania osobowego zespołu. Dlaczego? Ponieważ bez utożsamiania się pracownika z obiektem Klientka w trakcie kontaktu od razu odczuje czy jest to szczere czy tez nakazana komunikacja czy też działanie. To temat rzeka zapewne na osobny artykuł.

 

Podsumowując na utrzymanie pracownika w naszym salonie wpływ ma ogromnie wiele aspektów. Poruszyłem tylko te najbardziej instotne elementy, czyli umowy, komunikację, budowanie zespołu, motywacja, zaangażowanie oraz charakter organizacji pracy i struktury. Wymaga to od osoby kierującej biznesem zdolności w wielu aspektach i niekoniecznie najważniejsze są umiejętności z zakresu poszczególnych zabiegów. Polecam rozwój obszarów miękkich swoich umiejętności np. w zakresie komunikacji, coachingu jak również poznawania tego co naprawdę jest świeże, nowe i efektywnie wpływa na rozwój biznesu np. turkusowe organizacje, mechanizmy i sposoby ochrony danych itp.

Mam nadzieję, że przedstawione aspekty pomogą Tobie w dłuższej współpracy z obecnie lub nowozatrudnionymi pracownikami. Jeżeli któryś z obszarów zainteresował Cię bardziej i chciał(a)byś poszerzyć swoją wiedzę lub wdrożyć konkretną metodykę u siebie w obiekcie to służę pomocą.